De volgende acties lopen nu:

  • Een doorlopende actie is het geregeld versturen van informatieverzoeken aan overheidsinstanties hoe zij intern en bij inhuur of uitbesteding de fysieke belasting aangepakt hebben. We vragen om schriftelijke informatie om zo een beeld te krijgen hoe het in de praktijk geregeld is. Als er niet of te laat gereageerd wordt, vermelden we dat het verzoek in het kader van de WOB gezien moet worden. Hier zijn termijnen aan verbonden.
  • Een andere actie is het organiseren van een gezond belast themaplein op beurzen. Op het Gezond Belast plein ontmoet de theorie van fysieke belasting de praktijk. Specifiek dat deel van de fysieke belasting dat een mens zelf met zijn lichaam initieert. Aanbieders demonstreren er hun inventieve en intuïtieve fysieke hulpmiddelen ondersteund door advies- en onderzoeksorganisaties. Ze laten zien hoe er geld te verdienen valt met preventie en daarbij mogelijk ook arbeidsbesparing te realiseren is. Op het plein is een doorlopend interessant programma waarbij alles draait om fysieke belasting, met discussies, presentaties en demonstraties van deskundigen en gebruikers uit de praktijk. Een mix van werknemers, ervaringsdeskundigen, arbeidsongeschikten, werkgevers, zzp’ers, onderzoekers, Arbo-deskundigen, inspecteurs en politici worden uitgedaagd hun visie te delen met het publiek onder begeleiding van het team van de stichting Gezond Belast. Op een wandelend zeepkistpodium worden pittige stellingen naar voren gebracht, waarop actief gereageerd kan worden door de bezoekers en de deelnemers van het gezond belast plein. Een bezoek aan het plein brengt u vele nieuwe inzichten en technieken en u ontmoet er vele deskundigen die u kunnen helpen met de duurzame inzet van uw mensen. Gratis entreekaarten kunt u hier bestellen.
  • We hebben bij de internetconsultatie voor de aanpassing van de Arbowet een inbreng gedaan om de wet duidelijker en scherper te formuleren.
  • We hebben een opdracht neergelegd bij de Technische Universiteit Delft om een meetinstrument voor het continue meten van fysieke belasting te ontwikkelen.
  • Er is een app in ontwikkeling die te verkrijgen zal zijn op basis van de door ons ontwikkelde safelifter.
  • Vanuit de Stichting Gezond Belast is het initiatief genomen om een tilbedrijf op te richten dat zware tilarbeid voor bedrijven en in later stadium ook voor particulieren gaat uitvoeren. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door mensen die door zware fysieke belasting gezondheidsproblemen hebben opgelopen en nu arbeidsongeschiktheid zijn. Zodra het bedrijf is opgericht zal er hier verder over worden gecommuniceerd.

©2015 Stichting Gezond Belast