Fysieke belasting voorkomen voor mens en maatschappij lijkt voor de hand te liggen. Na jaren inzet en bewustwording van professionals lijkt er nog niet zo veel bereikt te zijn. Stichting Gezond Belast denkt dat er meer moet gebeuren. Een beproefd middel om verandering te bereiken en werkelijk iets te doen is door middel van de portemonnee. Kijk maar naar het succes van de verwijderingsbijdrage op recycling van huishoudelijke apparaten en elektronica. De stichting pleit daarom voor het invoeren van een til of hefbelasting op alle producten die met de hand getild kunnen worden, direct of indirect. Een producent of verzender die een pakket vult of een product de deur uit laat gaan dat eventueel of logischerwijs met de hand gemanipuleerd wordt zou hiervoor een financiële bijdrage moeten leveren aan een fonds. Uit dit fonds zou een bedrijf of instelling moeten kunnen putten om de fysieke belasting voor de werkers in de keten te elimineren.

Op een product of pakket zou x Eurocent heffing per Kg moeten worden geheven op het moment dat het product in het economische verkeer wordt gebracht. Ook materialen, die groot en veel zwaarder zijn dan handmatig te handelen zijn, vallen hieronder. Vaak wordt dit materiaal in vroeger of later stadium wel met de hand gehandeld zoals bij stafmateriaal of machines die geproduceerd, gerepareerd of gedemonteerd moeten worden. Een product dat uitsluitend bedoeld is voor bulkverwerking zou hiervan kunnen worden uitgezonderd als er in het gehele proces geen handmatige handeling aan te pas komt.

De gelden van het fonds kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om:

  • Bewustwording stimuleren van de risico’s van fysieke belasting.
  • Te voorzien in de financiering via subsidies in arbeidsmiddelen en/of processen waardoor fysieke belasting geheel wordt geëlimineerd
  • Ontwikkelen van producten of processen die bedoeld zijn om fysieke belasting geheel te elimineren.
  • Een vergoeding zou verleend kunnen worden als bedrijven producten, verpakkingen of zaken in het verkeer brengen die niet eenvoudig beet te pakken zijn, zodat ze gedurende hun levenscyclus niet met de hand te tillen zijn. Bijvoorbeeld een glad oppervlak, ontbreken van handvatten en afgeronde gladde hoeken met een grote radius.
  • De ontwikkeling van deze producten, verpakkingen of zaken.
  • De financiële gevolgen compenseren voor de maatschappelijke kosten van door fysieke belasting uitgevallenen.
  • Vele andere nog niet bedachte initiatieven die fysieke belasting helpen elimineren.

©2015 Stichting Gezond Belast