De mens is in staat meer te tillen, te duwen en te trekken dan goed voor hem is. Dit levert gezondheidsproblemen op, veroorzaakt ziekteverzuim en zadelt de maatschappij op met enorme kosten van arbeidsuitval, medische kosten, zowel directe als op de langere termijn, en hoge kosten voor langdurige verzorging. Het gaat om miljarden per jaar. De stichting Gezond Belast wil deze impact van fysieke belasting op de mens en de maatschappij inzichtelijk en bespreekbaar maken.

NIOSH

Uit onderzoek '3DSSPP' van de Amerikaanse Universiteit te Michigan blijkt dat de wervelkolom de zwakste plek is van het menselijk lichaam en een maximale belasting kent om geen onherstelbare beschadiging op te lopen. Ook het Amerikaanse National Instituut for Occupational Safety and Health (NIOSH) heeft met deze gegevens berekeningen gemaakt, welk gewicht in welke omstandigheid nog veilig te tillen is om geen of een aanvaardbaar risico op gezondheidsschade op te lopen. Met 'Safelifter van Gezond Belast', die de NIOSH formule als uitgangspunt heeft, kun je uitproberen wat, weliswaar in de meest optimale situatie, het maximale tilgewicht voor jou zou kunnen zijn.

Taboe op fysieke belasting

Je zou denken dat fysieke belasting en de impact ervan al jaren geen probleem meer vormt, omdat de kennis al jaren bestaat, maar niets is minder waar. Fysieke belasting in het werk en in de vrije tijd neemt fors toe, maar lijkt geen prioriteit te hebben. Lees hiervoor onder de knop 'Fysieke Belasting' de ervaringen van mensen uit de praktijk, waaronder onze voorzitter. Het lijkt er zelfs op dat vanwege financiële motieven beschikbare oplossingen bewust worden gemeden en er zelfs een taboe ligt op het bespreekbaar maken ervan.

Inhoud van de website

Op deze website, die steeds in ontwikkeling is, kunt u verder zaken vinden die helpen het probleem inzichtelijk te maken zoals bijvoorbeeld:

  • Safelifter van Gezond Belast gebaseerd op de NIOSH berekeningen;
  • Ervaringspagina van onder andere de voorzitter;
  • Een vereenvoudigde rekenformule voor de fysieke belasting van het NIOSH;
  • Een pagina met nuttige informatie en links;
  • Arbowetgeving en jurisprudentie;
  • Visie van de stichting Gezond Belast op mogelijke maatregelen en oplossingen;
  • Slimme hulpmiddelen en tools, zowel van ons als van onze partners.

En verder komen er binnenkort discussie en reactiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een blog met op gezette tijd een stelling, een Facebook-pagina en Linkedin Discussie groep.

Heeft u interesse om mee te doen, mee te discussiëren of te participeren, of wilt u partner worden, dan kunt u contact met ons opnemen.

©2015 Stichting Gezond Belast