Het bestuur van de stichting Gezond Belast bestaat uit de volgende personen:

  1. Herman van der Helm (voorzitter)
  2. Bart Borsje (Secretaris)
  3. Marten van der Meer (Penningmeester)

De raad van advies zal hier voorgesteld worden.
De besluiten, plannen en projecten van de stichting worden hier gepresenteerd.

©2015 Stichting Gezond Belast